Schenken vóór een woning en de fiscale gevolgen

Donderdag 7 juli 2022
#schenkingsvrijstelling #eigenwoning

Sinds de aantreding van het nieuwe kabinet, is duidelijk dat staatssecretaris van Rij de schenkingsvrijstelling eigen woning van € 106.671 (bedrag 2022) gaat afschaffen. De contouren van de aanpak kristalliseren langzaam maar zeker uit.

Plan inkorting 3-jaarstermijn schenkingsvrijstelling eigen woning

In maart 2022 schreven wij al dat afschaffing van deze ‘jubelton’ al vóór 2025 gaat gebeuren, dus sneller dan gepland. In 2023 wordt de vrijstelling verlaagd tot het bedrag van de voor één kalenderjaar verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen die niet aan bestedingsvoorwaarden is gebonden (in 2022: € 27.231).

Toch gaven we ook aan dat er nog enkele onduidelijkheden waren. Eén van die onduidelijkheden was wat de afschaffing betekent voor de mogelijkheid om de schenkingsvrijstelling over drie jaren uit te smeren: het in het eerste jaar onbenutte deel van de vrijstelling kan in de daaropvolgende twee jaar alsnog worden benut. In een Kamerbrief over de fiscale beleid- en uitvoeringsagenda, geeft de staatssecretaris op 3 juni 2022 aan hoe hij van plan is de spreidingsmogelijkheid uit te faseren.

Deze spreidingsmogelijkheid wordt nu (volgens het meest recente voorstel) afgebouwd:
  • Als de eerste schenking is gedaan in 2021, geldt nog dat deze over drie jaar kan worden gespreid. Dus uiterlijk in 2023 kan het laatste deel geschonken worden.
  • Als de eerste schenking dit jaar, in 2022, wordt gedaan, is de spreidingsmogelijkheid beperkt tot twee jaar. Dit laatste betekent concreet dat een bij een schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de vrijstelling van € 106.671 nog kan worden benut voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024.

In 2023 wordt de hoge schenking al verlaagd. En dan vervalt ook de spreidingsmogelijkheid.

In de praktijk

Afschaffing van de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling eigen woning, maakt dus een einde aan de mogelijkheid om een woning betaalbaar te houden of in bezit te krijgen.

Inmiddels is vrijwel iedereen bekend met deze ‘jubelton’. Maar het wordt nu duidelijk dat deze echt op korte termijn wordt afgeschaft. Omdat ook de spreidingsmogelijkheid nu al aangepakt gaat worden, is 2023 echt het laatste jaar dat deze nog deels gebruikt kan worden. Als het geld nu nog niet beschikbaar is, of er is nu nog geen woning, adviseer ik u (of de schenker) dan dit jaar in elk geval alvast € 1 te schenken met gebruikmaking van die schenkingsvrijstelling, zodat de rest eventueel volgend jaar nog geschonken kan worden.

Disclaimer
Dit artikel is geschreven door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) naar inzicht van 30 juni 2022. SEH heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. SEH en/of HypotheekMaker is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.
Phone icon

bel ons op
(0413) 25 61 37

email icon

Stuur een mail naar
info@hypotheekmaker.nl

hous icon

Bezoek ons op
Hazelaarstraat 19
6562 GH  Groesbeek

Heb je vragen of hulp nodig?

Lees ook onze andere blogs

Levensverwachting van 65-jarigen en de AOW-leeftijd

16-11-2022

Het kabinet heeft onlangs laten weten dat in 2028 de AOW-leeftijd met 3 maanden wordt verhoogd tot 67 jaar en 3 maanden. De verhoging is het gevolg van nieuwe berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit blijkt dat de levensverwachting van 65-jarigen in Nederland stijgt.

Voorstel wijziging salderingsregeling zonnepanelen

08-09-2022

Het kabinet heeft al enkele jaren plannen om de salderingsregeling stapsgewijs af te bouwen, wat inhoudt dat slechts een deel van de aan het stroomnet (terug)geleverde stroom verrekend mag worden met de zelf verbruikte stroom.

Financiële voordelen van een energiezuinige woning

28-07-2022

Enerzijds brengt een energielabel en de verduurzaming van een woning kosten met zich mee. Anderzijds een besparing op je maandlasten en bij verkoop levert een energiezuinige woning een hogere winst op. Wat levert investeren in duurzaamheid jou op? Hulp daarbij nodig? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Laat ons tijdig weten als je in de problemen komt

28-07-2022

Merk je het zelf ook, in de supermarkt of aan de pomp. De inflatie is de afgelopen maanden hoog. En het aantal huishoudens dat het financieel moeilijk heeft, groeit sterk. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde premies van bijvoorbeeld verzekeringen niet tijdig kunnen worden betaald. Is dat bij jou het geval? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen kunnen wij misschien voorkomen dat de problemen alleen maar groter worden.

12
Openingstijden

Ma t/m Vr
09.00 - 17.00

Maandag , Dinsdag , Donderdag
op afspraak tussen 18:30 - 21:00 


Volg ons op social media
© HypotheekMaker
Kvk: 17180662
AFM: 12017320
BAN: NL24ABNA0447602748