Levens­verwacht­ing van 65-jarigen en de AOW-leeftijd

Woensdag 16 november 2022
Bron: Dukers & Baelemans | Permanent Acueel 2022.11.14
#aow-leeftijd #levensverwachting

Het kabinet heeft onlangs laten weten dat in 2028 de AOW-leef­tijd met 3 maanden wordt verhoogd tot 67 jaar en 3 maanden. De verhoging is het gevolg van nieuwe berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit blijkt dat de levens­verwachting van 65-jarigen in Nederland stijgt.

AOW-leeftijd gekoppeld aan levens­verwachting 65-jarigen

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levens­verwachting van de 65-jarigen in Nederland. Stijgt de levens­verwacht­ing van deze groep met minimaal 4,5 maand, wordt de AOW-leeftijd met 3 maanden verhoogd. De stijging van levens­verwacht­ing telt voor 2/3 mee in de stijging van de AOW-leeftijd. Een 65-jarige leeft in 2028 volgens het CBS gemiddeld nog 21,05 jaar en wordt gemiddeld dus iets ouder dan 86 jaar.
> Levens­verwacht­ing van 65-jarigen neemt met één jaar toe, dan wordt de AOW-leeftijd met 8 maanden verhoogd.

Jaar AOW
2022 66 jaar en 7 maanden
2023 66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar
2025 67 jaar
2026 67 jaar
2027 67 jaar
2028 * 67 jaar en 3 maanden

* De AOW-leeftijd in 2028 weten we, omdat de AOW-leeftijd telkens 5 jaar van tevoren bekend moet worden gemaakt.

Corona

De afgelopen 2 jaar zijn vanwege de coronapandemie meer 65-plussers overleden dan normaal en daalde de levens­verwachting iets. Het CBS verwacht dat de stijging van de levens­verwachting nu weer snel wordt ingezet. Sinds de invoering van de AOW in 1957 is de levens­verwachting van 65-jarigen jaarlijks met ongeveer een maand gestegen.

Pensioenrichtleeftijd

De pensioen­richt­leeftijd is de leeftijd waarop het werknemers­pensioen standaard ingaat. Deze is ook gekoppeld aan de levens­verwachting. De pensioen­richt­leeftijd is momenteel 68 jaar en blijft dat tot en met 2028.
> Anders dan bij de AOW-leeftijd, stijgt de pensioen­richt­leeftijd alleen met stappen van één jaar.

Disclaimer
Bij het schrijven en redigeren van dit artikel is de nodige zorgvuldigheid betracht. HypotheekMaker is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.

Lees ook onze andere blogs

Laat ons tijdig weten als je in de problemen komt

28-07-2022

Merk je het zelf ook, in de supermarkt of aan de pomp. De inflatie is de afgelopen maanden hoog. En het aantal huishoudens dat het financieel moeilijk heeft, groeit sterk. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde premies van bijvoorbeeld verzekeringen niet tijdig kunnen worden betaald. Is dat bij jou het geval? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen kunnen wij misschien voorkomen dat de problemen alleen maar groter worden.

Rookmelder verplicht op elke etage vanaf 1 juli 2022

10-07-2022

Vanaf 1 juli 2022 zijn woningbezitters verplicht op elke verdieping minstens één werkende rookmelder te hebben. Voor nieuwbouwwoningen geldt de plicht al sinds 2003: dus alle woningen die de afgelopen 20 jaar zijn gebouwd, hebben al rookmelders. Vul de Rookmelderwijzer in en kom erachter hoeveel rookmelders jij vanaf 1 juli 2022 nodig hebt!

Schenken (deel) van een woning en de fiscale gevolgen kopie

09-07-2022

Er zijn documenten openbaar gemaakt waarin duidelijkheid wordt gegeven over de fiscale behandeling van schenking van een (deel van een) woning en kwijtschelding van een (deel van een) koopsom. In deze blog een samenvatting van de door de Belastingdienst gehanteerde uitgangspunten voor de bepaling van de (al dan niet) belaste schenking.

Schenken vóór een woning en de fiscale gevolgen kopie

07-07-2022

Sinds de aantreding van het nieuwe kabinet, is duidelijk dat staatssecretaris van Rij de schenkingsvrijstelling eigen woning van € 106.671 (bedrag 2022) gaat afschaffen. De contouren van de aanpak kristalliseren langzaam maar zeker uit.

123

Heb je vragen of hulp nodig?

Openingstijden

Ma t/m Vr
09.00 - 17.00

Maandag , Dinsdag , Donderdag
op afspraak tussen 18:30 - 21:00 


Volg ons op social media
© HypotheekMaker
Kvk: 17180662
AFM: 12017320
IBAN: NL24ABNA0447602748