WIA-uitkering

Wat­ is een WIA-uitkering?

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Een WIA-uitkering kun je bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) aanvragen. De duur van je uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden. De uitkering is in de meeste gevallen lager dan je inkomen in de ziektewet.

Kun je door ziekte of een ongeval nog maar 65% of minder van je oude loon verdienen, dan kom je na 2 jaar mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Welke WIA-uitkering je ontvangt, hangt af van de vraag hoeveel je nog kunt werken. Er zijn 2 WIA-uitkeringen:

  1. de WGA-uitkering;
  2. de IVA-uitkering.

Welke uitkering ontvang je bij arbeidsongeschiktheid (AO)?

1. WGA-uitkering

  • Een WGA-uitkering als je minstens 35% AO, maar minder dan 80% AO bent.
  • Een WGA-uitkering als je minstens 80% AO bent, maar er moet wel een redelijke kans op herstel zijn. Je bent dan dus tijdelijk arbeidsongeschikt.

2. Een IVA-uitkering

Een IVA-uitkering als je minstens 80% AO bent en weinig of geen kans op herstel.

Geen recht op een WIA-uitkering

Bent je minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan heb je géén recht op een WIA-uitkering. Je blijft dan in dienst bij jouw werkgever. Samen met jouw werkgever bekijk je hoe je kunt blijven werken, bijvoorbeeld in een aangepaste functie. Als dit niet mogelijk is, kan jouw werkgever je ontslaan. Mogelijk heb je dan recht op een WW-uitkering als je aan de voorwaarden voldoet.