HypotheekMaker

Verzekeringen

HypotheekMaker - Onbezorgt wonen via dé onafhankelijk specialist in verzekeringen en hypotheken.
 

Hoge kosten na een onverwachte gebeurtenis

Tegen hoge kosten als gevolg van een onverachte gebeurtenis kun jezelf verzekeren. Sommige verzekeringen zijn verplicht, zoals een zorgverzekering of een autoverzekering. Verzeker alleen een risico dat je zelf niet kunt dragen. Check vervolgens regelmatig of de afgesloten verzekeringen nog wel passen bij jouw persoonlijke situatie.

Welke verzekering?

Een verzekering beschermt je tegen (vaak vervelende) onvoorziene situaties, die veel geld kunnen kosten. Je kunt heel veel verzekeren, maar wat zijn voor jou noodzakelijke verzekeringen en waarin heb je de keuze? Hoe maak je de juiste keuze voor een verzekering die daadwerkelijk bij jouw persoonlijke situatie past?

Samen bepalen waaraan jouw verzekering moet voldoen:
  • Hoe uitgebreid wil je verzekerd zijn?
  • Welke risico’s wil en kun je nemen?
  • Hoeveel kun en wil je aan premie betalen?
  • Wil je een eigen risico?
  • Hoe moet je verzekeraar jouw claims behandelen?
  • Ben je niet dubbel verzekerd?

Neem contact met ons op om samen de, voor jou, juiste keuze te maken. Samen staan we periodiek even stil bij de vraag of jouw verzekeringen nog up to date zijn. Samen stellen we vast bij welke veranderingen in je leven je jouw verzekeringen moet aanpassen. Zo voorkom en/of beperk je jouw financiële risico's.

Zorgverzekeringen

Een zorgverzekering is een verzekering die verplicht is voor iedereen die in Nederland woont of in Nederland in loondienst is. Dit houdt in dat de zorgverzekering niemand een basispakket mag weigeren, ook niet als de klant een lange medische achtergrond heeft.

Voor meer info klik hier.

Autoverzekering premie vergelijken en direct afsluiten

Schadeverzekeringen

Verzekering met als doel de verzekerde na een verzekerd risico schadeloos te stellen.

Levensverzekeringen

Een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de mens.