HypotheekMaker

Wat is een Starterslening?

De Starterslening is bedoeld voor Starters op de woningmarkt die de financiering voor de aankoop van een eerste woning op eigen inkomen niet rond kunnen krijgen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van de woning (tot maximaal de Loan to Value) en het bedrag dat je bij een geldverstrekker maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een Starterslening financiert dus dat deel van de aankoopkosten van een woning welke je op basis van jouw inkomen niet kunt lenen.

Voordelen

 • Het belangrijkse voordeel is dat je met een Starterslening dus méér kunt lenen, daarnaast betaal je minimaal de eerste 3 jaar géén rente en aflossing over de Starterslening! 
 • Na 3 jaar ga je rente en aflossing over de Starterslening betalen, tenzij uit een hertoets van de SVn blijkt dat jouw inkomen dat (nog) niet of slechts gedeeltelijk toelaat.
 • De Starterslening kent een belangrijk vangnet dankzij NHG.
De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van:
 • jouw inkomen;
 • jouw eigen vermogen;
 • de voorwaarden opgesteld door de betreffende gemeente.
Algemene voorwaarden Starterslening

In de offerte van de Starterslening zijn de algemene voorwaarden vastgelegd waar de hypotheek van de 1e geldverstrekker aan dient te voldoen.

Algemene voorwaarden waaraan de 1e hypotheek dient te voldoen:

 • deze moet net als de Starterslening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden verstrekt;
 • de rentevastperiode bedraagt minimaal 10 jaar;
 • de totale financiering - 1e hypotheek plus Starterslening - moet binnen de verwervingskosten blijven volgens de normen van NHG;
 • de hypothecaire inschrijving van de 1e hypotheek mag hoger zijn dan het benodigde bedrag voor de financiering, maar niet hoger dan de maximale verwervingskostengrens van de NHG;
 • zolang als de door SVn aangegane Starterslening niet volledig is afgelost, mag de 1e geldverstrekker geen aanvullende gelden onder verband van de 1e hypotheekstelling ter leen verstrekken aan de schuldenaar;
 • de transportakte en de hypotheekakte voor de 1e hypotheek en de akte voor de Starterslening (2e hypotheek) dienen in de gebruikelijke volgorde, maar ten aller tijde in één en dezelfde afspraak bij de notaris te passeren;
 • aan alle overige gestelde voorwaarden en normen NHG dient te worden voldaan.
Kenmerken van de Starterslening
 • De Starterslening bestaat uit 2 delen:
  1. Leningdeel dat annuïtair wordt afgelost;
  2. Leningdeel dat oploopt, de combinatielening.
 • Voor beide leningdelen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten;
 • De Starterslening kent een rentevastperiode van 15 jaar;
 • De looptijd van de Starterslening bedraagt maximaal 30 jaar;
 • Indien jouw inkomen is gestegen ga je na 3 jaar wél rente en aflossing betalen, een maandlast die past bij het inkomen wat je op dat moment hebt;
 • Afhankelijk van de looptijd is het in het 3e, 6e, 10e en 15e jaar mogelijk een hertoets aan te vragen volgens de uitvoeringsregels van de Starterslening. De kosten voor de hertoets kunnen jaarlijks wijzigen. Alle hiervoor genoemde kosten zijn financieringskosten en daarmee fiscaal aftrekbaar.
De Combinatielening

De aflossing van jouw Starterslening ‘betaal’ je de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar op. Na deze periode van 3 jaar betaal je (indien je inkomen is gestegenen er sprake is van draagkracht) wel rente en aflossing. Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je dus op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

Toetsinkomen Starterslening

Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van jouw bruto jaarinkomen plus dat van jouw eventuele medebewoner. Er is géén maximum gesteld aan het inkomen, maar naarmate jij meer verdient, zal de verstrekking van de Starterslening van de gemeente minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van jouw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke Starterslening van de gemeente op nul wordt vastgesteld.

Kosten Starterslening

De Starterslening van de gemeente wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG rekent hiervoor 'borgtochtprovisie'. De borgtochtprovisie wordt ook berekend over de hoofdsom van de Starterslening. SVn brengt daarnaast ​1,5% afsluitkosten over de hoofdsom van de Starterslening in rekening. Omdat de Starterslening in de vorm van een 2e hypotheek wordt afgesloten, betekent dit dat de notaris jou kosten in rekening zal brengen voor het vestigen van een 2e hypotheek.