HypotheekMaker

Schadeverzekeringen

HypotheekMaker - Onbezorgt wonen via dé onafhankelijk specialist in verzekeringen en hypotheken.
 

Met een schadeverzekering verzeker je jezelf tegen de financiële gevolgen van schade. Je kunt bijvoorbeeld de persoonlijke bezittingen in jouw woning verzekeren tegen water- en/of brandschade. Je kunt ook een verzekering afsluiten tegen het verlies van inkomen, bijvoorbeeld als je niet meer kunt werken omdat je arbeidsongeschikt bent of als je onvrijwillig werkloos raakt.

Woonhuis - Opstalverzekering

Bescherm jouw woning

Een opstalverzekering beschermt jou tegen allerlei gebeurtenissen die schade aan jouw woning kunnen veroorzaken. Denk hierbij onder andere aan brand, waterschade, inbraak en storm. Welke schaden precies zijn gedekt, verschilt per verzekeraar. Wij vergelijk daarom voor jou de verzekeringen van verschillende maatschappijen. Lees altijd ook de voorwaarden zelf goed door, vóórdat je een verzekering afsluit.

Wat verstaat een verzekeraar onder een woning?

Veel verzekeraars hanteren de volgende omschrijving (let op: dit verschilt per verzekeraar):

 1. de woning;
 2. met alles wat daar (duurzaam) deel van uit maakt;
 3. inclusief alle bouwsels die bestemd zijn om daar duurzaam ter plaatse te blijven.

Met "bouwsels" wordt hier bedoeld de schuur, garage, schutting, pergola, kortom, alles wat gebouwd is en bedoeld is om daar constant te blijven (een feesttent is dus wel gebouwd, maar niet bedoeld daar te blijven).

Is een opstalverzekering verplicht?

Schade aan jouw woning kan de waarde van de woning sterk verlagen. Bij een hypotheek dient jouw woning als onderpand voor een geldverstrekker. Omdat de geldverstrekker altijd minimaal zijn lening terug wenst te ontvangen, verplicht de geldverstrekker jou om een opstalverzekering af te sluiten.

Wel verzekerd ...

Een opstalverzekering dekt schade aan jouw woning als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die je met opzet hebt veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Naast jouw woning zelf zijn ook zaken verzekerd als:

 • bijgebouwen;
 • schuren;
 • schuttingen;
 • tuinaanleg, vaak in beperkte mate
Niet verzekerd ...

Jij bent niet verzekerd bij schade veroorzaakt door catastrofes. Denk aan oorlogssituaties, atoomkernreacties of overstromingen. Overstroming is bij steeds meer verzekeraars wel (beperkt) gedekt.

Herbouwwaardemeter - Garantie tegen onderverzekering

Herbouwwaardemeter

Het verzekerde bedrag voor een woonhuisverzekering wordt gevormd door de herbouwwaarde van jouw woning en eventuele bijgebouwen. Om deze herbouwwaarde te kunnen berekenen, dient de inhoud van de woning te worden vermenigvuldigd met een m3-prijs. Een herbouwwaardemeter is een eenvoudig hulpmiddel bij de berekening.

Garantie tegen onderverzekering

Een voordeel van een waardemeter is dat als het te verzekeren bedrag wordt vastgesteld met behulp van deze meter, verzekeraars een garantie tegen onderverzekering bieden. Ben jij onderverzekerd? Dan heeft dit een nadelige invloed op de schade-uitkering. Oók als de schade lager is dan de verzekerde som. Voorkom dus onderverzekering!

Wel of geen glasverzekering?

Het is lang niet altijd nodig om een afzonderlijke glasverzekering af te sluiten. Glasschade is meestal in de opstalverzekering gedekt. De meeste inboedelverzekeringen dekken ook schade aan ramen in jouw woning of garage. In verzekeringstermen moet het glas ‘bedoeld zijn om licht door te laten’. Het maakt niet uit door welke oorzaak het glas is gebroken.

Wel verzekerd ...

Deze verzekering dekt schade van kapotte ramen en dakvensters, welke deel uitmaken van een gebouw. Meestal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd.

Niet verzekerd ...

Glasbreuk is vrijwel altijd gedekt door de glasverzekering. Uitzonderingen zijn schades: 

 • door een gebrek van het glas zelf;
 • door verbouwingswerkzaamheden;
 • door verplaatsing of bewerking van het glas;
 • aan glas van spiegels of aquaria;
 • door catastrofeachtige risico’s. Zoals een aardbeving, overstroming of oorlog.

Niet verzekerd via de glasverzekering, maar meestal wel verzekerd via de opstalverzekering:

 • brand en/of ontploffing;
 • inbraak of een poging daartoe.
Huurwoning

Huur jij een woning? Het huurcontract maakt duidelijk wie aansprakelijk is voor ruitbreuk. Meestal ben jij dat zelf. Ga na of jouw inboedelverzekering glasschade dekt. Is dat niet het geval, dan is het raadzaam een afzonderlijke glasverzekering af te sluiten.

Meer informatie

Wonen - Inboedelverzekering

Bescherm jouw waardevolle spullen

Een goede inboedelverzekering biedt jou de meest uitgebreide dekking voor jouw inboedel bij onverwachte schade door bijvoorbeeld brand, diefstal, waterschade of vandalisme. Heb jij veel of vrij dure spullen die jij vaak mee naar buiten neemt? Sluit dan voor deze spullen een extra dekking af zodat deze ook buitenshuis zijn verzekerd!

Wel verzekerd ...

In het algemeen dekt een inboedelverzekering schade aan de spullen in jouw woning als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie.

Naast directe schade aan jouw spullen, zijn ook bepaalde extra kosten gedekt. Zoals de kosten van het opruimen na een schade. Of het opsporen van de oorzaak van een lekkage.

Niet verzekerd ...

Je bent niet verzekerd bij schade veroorzaakt door ‘catastrofes’. Denk aan oorlogssituaties, atoomkernreacties of overstromingen. Schade die je met opzet veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Inboedelwaardemeter - Garantie tegen onderverzekering

Inboedelwaardemeter

Als je voor de eerste keer een inboedelverzekering afsluit, denk dan niet alleen aan de grote zaken. Zoals bijvoorbeeld de meubels. Vergeet vooral niet de waarde van bijvoorbeeld de inhoud van de keuken, je boeken of kleren. De inboedelwaardemeter is een eenvoudig hulpmiddel bij de berekening van de waarde van jouw spullen.

Garantie tegen onderverzekering

Een voordeel van een waardemeter is dat als het te verzekeren bedrag wordt vastgesteld met behulp van deze meter, verzekeraars een garantie tegen onderverzekering bieden. Ben jij onderverzekerd? Dan heeft dit een nadelige invloed op de schade-uitkering. Oók als de schade lager is dan de verzekerde som. Voorkom dus onderverzekering!

Meer informatie

Downloads VvV