HypotheekMaker

Overlijden

HypotheekMaker - Onbezorgt wonen via dé onafhankelijk specialist in en hypotheken verzekeringen.
 

Onafhankelijk advies

Elk jaar opnieuw overlijden er in Nederland ruim honderdduizend personen als gevolg van ouderdom, een ongeval of door ziekte. Vaak leidt dit tot veel verdriet en brengt het vaak ook financiële gevolgen voor de nabestaanden met zich mee. Als onafhankelijk adviseur maken wij voor jou inzichtelijk welke inkomsten door het overlijden wegvallen en wat de financiële behoeften zijn van de nabestaanden.

Overlijden - Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Onafhankelijk advies

Bij het advies over de financiële risico’s bij overlijden besteden wij onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen:

 1. Heb jij reeds een overlijdensrisicoverzekering en/of uitvaartverzekering afgesloten die op dit moment tegen een lagere premie zou kunnen worden overgesloten?
 2. Door de premiebetaling van de overlijdensrisicoverzekering goed te regelen voorkom jij dat nabestaanden over de uitkering erfbelasting moeten betalen.
 3. Er zijn allerlei financiële producten waarbij de overlijdensdekking onderdeel uitmaakt van een ander financieel product. Bijvoorbeeld een pensioen inclusief een nabestaandendekking. Bij dit soort gecombineerde producten is het altijd verstandig om na te gaan of voor jou de combinatie voordeliger is.
 4. Het is belangrijk om bij alle verzekeringen regelmatig te laten controleren of het verzekerde bedrag nog voldoende is. Een te laag verzekerd bedrag geeft niet de zekerheid die jij wenst. Een te hoog verzekerd bedrag is niet nodig en kost jou extra premie.
Overlijden - Laat jouw nabestaanden verzorgt achter

Wij kijken als onafhankelijke financieel adviseur naar jouw totale persoonlijke situatie:

 • Wat is jouw situatie op dit moment, en;
 • Wat zijn jouw verwachtingen en wensen voor de toekomst?

Vanuit onze ervaring en deskundigheid informeren wij jou welke wensen wel en niet gerealiseerd kunnen worden. Maar ook welke risico’s jij loopt. Inzicht in jouw eigen financiële situatie is voor jou noodzakelijk om op een verantwoorde wijze keuzes te kunnen maken. Juist bij het bepalen van die prioriteiten is het belangrijk dat jij geadviseerd wordt door een onafhankelijke adviseur.

Regel het samen

Na een overlijden moeten er veel zaken geregeld worden. Kosten lopen op als je het regelen van deze zaken uitstelt. Waar moet je aan denken, en wat moet je regelen?

Als je te maken krijgt met een sterfgeval, kan het moeilijk zijn om tijd en aandacht vrij te maken voor administratieve zaken. Toch is het belangrijk dat je de persoonlijke financiën goed en precies afhandelt. Bijvoorbeeld het opzeggen van financiële producten is niet altijd eenvoudig.

Het kan handig en plezierig zijn om de geldzaken samen met iemand anders af te handelen. Bijvoorbeeld (deels) uit te besteden aan een financieel adviseur. Vooral voor ouderen zijn alle formaliteiten en papieren soms lastig. Door deze taak bij financieel adviseur neer te leggen, voorkom je misverstanden en onduidelijkheden.

Aandachtspunten

Akte van overlijden

Bij een sterfgeval moet er aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand. Vaak doet de uitvaartondernemer dat. Hij of zij zorgt voor een akte van overlijden. Maak hier kopieën van. Deze heb je vaak nodig om instanties te informeren.

Uitvaartverzekering

Controleer of er een uitvaartverzekering is afgesloten. Hiermee kun je (een deel van) de begrafenis- of crematiekosten betalen. Bewaar alle rekeningen rondom het overlijden.

Bij de notaris

De notaris geeft je een verklaring van erfrecht. Deze verklaring heb je nodig om zaken met de bank te regelen. Als er een testament is opgemaakt, maakt dat het verdelen van inboedel en vermogen gemakkelijker. De notaris kan je ook een boedelvolmacht geven. Daarmee geef je iemand een machtiging om de erfenis namens alle erfgenamen te regelen.

Tip: Zoek je een notaris? De tarieven kunnen sterk verschillen. Vraag daarom hier van meerdere notarissen een offerte aan.

Je kunt ervoor kiezen om een erfenis te weigeren. Bijvoorbeeld als je verwacht dat er schulden worden nagelaten. Als je dit overweegt, mag je niets meer regelen na het overlijden en niets uit de woning van de overledene meenemen. Dat kan namelijk worden gezien als een indicatie dat je de erfenis aanvaardt.

Instanties informeren

Informeer (bij) onder meer de volgende instanties:

 • Werkgever
 • Pensioenfonds
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Banken
 • Organisaties waar abonnementen en lidmaatschappen lopen
 • Donateurschappen
 • Verenigingen
 • Woningbouwvereniging
 • SVB (AOW, Anw en kinderbijslag)