Nazorg

Waarom periodiek onderhoud?

De wereld om ons heen verandert en dit kan gevolgen hebben voor jouw financiële situatie. Gedurende de looptijd van jouw hypotheek bieden wij je, noodzakelijk of wenselijk, nazorg. Zo kunnen wij ervoor zorgdragen dat je ook bij wijzigingen van bijvoorbeeld jouw doelstellingen, risicobereidheid of financiële positie, een reële kans blijft houden op het behalen van jouw doelstellingen.

"Om vast te kunnen stellen wat de consequenties van jouw keuzes zijn, is inzicht een vereiste. Met inzicht in jouw huidige financiële situatie, creëer je overzicht. Door overzicht en inzicht krijg je zekerheid en financiële rust. Wat het nemen van juiste keuzes vooraf mogelijk maakt en achteraf vervelende verassingen voorkomt."

Zorgeloos wonen en besparen

Bij nazorg gaat het om het up-to-date houden van het aan jou verstrekte financieel advies. Dit kan uiteraard alleen worden gerealiseerd als wij op de hoogte zijn en blijven van jouw persoonlijke situatie. Het is dus in je eigen belang hier voldoende aandacht aan te geven!

Reden 1: continu financiële zekerheid

Op basis van een periodiek persoonlijk onderhoudsgesprek inventariseren wij steeds opnieuw jouw wensen, doelstellingen, financiële situatie en mogelijkheden. Hierop actualiseren wij jouw persoonlijk KlantProfiel (KP) en de door jou afgesloten financiële producten. Zo ben jij ervan verzekerd dat er voor jou de beste keuzes worden gemaakt en dat jouw financiën nu en in de toekomst up-to-date zijn.

Reden 2: financieel voordeel

Periodiek Financieel Onderhoud zorgt voor financiële rust en een zorgeloos leven. Maak je daarbij gebruik van ons ServiceAbonnement ontvang je naast onze dienstverlening een korting op ons uurtarief, afhankelijk van de door jou gekozen abonnementsvorm. Kies voor een ServiceAbonnement van HypotheekMaker en ontvang ook méér voor minder.

Reden 3: financieel overzicht & inzicht

Wij verzorgen voor jou het volledige overzicht en inzicht in jouw geldzaken:
1.  In geval van lang leven;
2.  In geval van werkeloosheid;
3.  In geval van arbeidsongeschiktheid;
4.  In geval van overlijden.

Wettelijke zorgplicht

Regel en wetgeving

Advies was nooit gratis!

Voor 2008 leek advies altijd gratis, maar niets is minder waar. De kosten voor het advies, administratie, beheer en nazorg zaten verwerkt in de provisie die een adviseur ontving en/of in de kosten die een bank of verzekeraar rekende voor het financiële product. Voor veel consumenten is dit nog steeds nieuw en onbekend.

In de éénmalige vaste fee die wij in rekening brengen bij het afsluiten van een financieel product is door ons geen opslag opgenomen voor de kosten van administratie, beheer en nazorg. Wat overigens veel van onze concullega’s wel doen! Hierdoor kunnen wij de kosten voor het afsluiten van een financieel product voor onze relaties laag en zuiver houden.

Wft-zorgplicht

De algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners is vastgelegd in artikel 4:24a Wet financieel toezicht (Wft). Financiële dienstverleners moeten handelen in het belang van de klant. Bij beheer en nazorg voor financiële producten hebben wij als financiële dienstverlener te maken met de wettelijke zorgplicht. Deze nazorg is dus in de wet vastgelegd, maar inhoudelijke eisen ontbreken. Deze zogenaamde ‘open norm’ zorgt voor veel onduidelijkheid.

Zorgplicht houdt in dat er verantwoordelijkheid ligt met betrekking tot bijvoorbeeld informatieplicht. Gedurende de looptijd van het financieel product moeten wij onze klant informeren over wezenlijke wijzigingen in essentiële productinformatie. Deze zorgplicht is vastgelegd in artikel 4:20 en artikel 4:21 Wet financieel toezicht (Wft).

Civiele zorgplicht

Naast deze ‘Wft-zorgplicht’ bestaan er ‘civiele zorgplichten’. Dat betekent dat wij ons richting onze klanten zorgvuldig moeten gedragen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Deze term wordt verder door de civiele rechter ingevuld. Wij kunnen met een klant overeenkomen welke dienstverlening er wel en niet wordt verricht en tegen welke prijs. In onze overeenkomst met de klant kunnen wij de ‘Wft zorgplicht’ echter niet uitsluiten, ook niet wanneer we de klant hiervoor expliciet laat tekenen. Regelmatig wordt de suggestie gewekt dat deze zorgplicht ‘gratis’ zou moeten zijn. Dat is het dus niet en is het ook nooit geweest.

Phone icon

bel ons op
?????

email icon

Stuur een mail naar
?????

hous icon

Bezoek ons op
?????

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op

Openingstijden

Ma t/m Vr
09.00 - 17.00

Maandag , Dinsdag , Donderdag
op afspraak tussen 18:30 - 21:00 


Volg ons op social media
© HypotheekMaker
Kvk: 17180662
AFM: 12017320
BAN: NL24ABNA0447602748
Website in samenwerking met Dutch Media Lab