HypotheekMaker
  • APK
  • Reden 1
  • Reden 2
  • Reden 3
  • Documenten

APK - Periodiek onderhoud. Waarom?
De wereld om ons heen verandert en dit kan gevolgen hebben voor jouw financiële situatie. Gedurende de looptijd van jouw hypotheek bieden wij je, noodzakelijk of wenselijk, nazorg. Zo kunnen wij ervoor zorgdragen dat jij ook bij wijzigingen van bijvoorbeeld jouw doelstellingen, risicobereidheid of financiële positie, een reële kans blijft houden op het behalen van jouw doelstellingen.

Zorgeloos wonen en besparen
Bij nazorg gaat het dus om het up-to-date houden van het aan jou verstrekte financieel advies. Vul de APK jaarlijks in, wij zorgen voor een tijdig adviesgesprek om jouw hypotheek of overige financiële producten passend te maken en/of te houden. Het is dus in je eigen belang hier voldoende aandacht aan te geven!

Een account aanvragen Login MijnDossier

Jouw financiële situatie

altijd up-to-date

Reden 1: Continu Financiële zekerheid
Op basis van een periodiek persoonlijk onderhoudsgesprek inventariseren wij steeds opnieuw jouw wensen, doelstellingen, financiële situatie en mogelijkheden. Hierop actualiseren wij jouw persoonlijk KlantProfiel (KP) en de door jou afgesloten financiële producten. Zo ben jij ervan verzekerd dat ervoor jou de beste keuzes worden gemaakt en dat jouw financiën nu en in de toekomst up-to-date zijn.

Zorgeloos wonen en besparen!

Een account aanvragen

Zorgeloos wonen

besparen en zekerheid

Reden 2: Financieel voordeel
Indien je geen gebruik wenst te maken van onze aanvullende dienstverlening, behoud je recht op wettelijke nazorg en de dienstverlening waarvoor je (via provisie) reeds betaald hebt. Bovendien ontvang je een korting op ons uurtarief, afhankelijk van de door jou gekozen abonnementsvorm. Onze aanvullende dienstverlening, op basis van een ServiceAbonnement, zal jou financieel voordeel opleveren.

Jouw financiële situatie altijd up-to-date!

Een account aanvragen

Overzicht & inzicht

risico's beperken

Reden 3: Financieel overzicht & inzicht
Wij verzorgen voor jou het volledige overzicht en inzicht in jouw geldzaken, in geval van:

  1. lang leven;
  2. werkeloosheid;
  3. arbeidsongeschiktheid;
  4. overlijden.

Jouw risico's naar wens beperken!

Een account aanvragen

Nog geen toegang tot MijnDossier?
Alleen toegankelijk met een geactiveerd account.

Zorgeloos wonen en besparen!
Speciaal portaal, met relevante informatie over talloze onderwerpen, rekenmodules, downloads, brochures en allerlei tips en links voor relaties met een ServiceAbonnement van HypotheekMaker. Ben je een relatie maar heb je nog geen actief account neem dan contact met ons op...

Een account aanvragen