HypotheekMaker
  • HypotheekMaker
  • >
  • MinFin: Opnieuw verlenging voor betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

MinFin: Opnieuw verlenging voor betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

Bron: Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)
Het besluit inzake de betaalpauze voor rente en aflossing van de eigenwoningschuld in verband met de coronacrisis is verlengd tot 1 april 2021. Ten opzichte van het vorige besluit is de periode verlengd waarbinnen de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeen kunnen komen. Er kunnen nu ook betaalpauzes overeen worden gekomen die ingaan na 1 januari 2021.

Dit besluit geldt voor betaalpauzes die aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

  1. De belastingplichtige heeft in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2021 bij zijn geldverstrekker gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus;
  2. De belastingplichtige en de geldverstrekker zijn als gevolg hiervan een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 april 2021 ingaat, en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd; en
  3. Deze betaalpauze heeft een looptijd van maximaal twaalf maanden.

Daarnaast wordt in dit besluit toegelicht op welk moment de tijdens de betaalpauze verschuldigde rente aftrekbaar is. Dit besluit geldt onder voorwaarden ook voor al vóór 8 mei 2020 overeengekomen betaalpauzes in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het besluit is in werking getreden op 23 december 2020.

Tot nu toe hebben ruim 37.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Hiermee is in totaal 88 miljoen euro gemoeid (gelijk aan drie weken geleden). Om bij een betaalpauze voor de hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, moeten consumenten zich uiterlijk op 1 april 2021 bij hun hypotheekverstrekker gemeld hebben.

Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis ruim 42.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 29,9 miljard euro. Circa 6.500 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie. 129.000 bedrijven hebben uitstel van betaling gekregen van hun bank. Met het uitstel is in totaal 3,1 miljard euro gemoeid.

DISCLAIMER
Dit artikel is geschreven door Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) naar inzicht van 11 januari 2021. SEH heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. SEH is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.