HypotheekMaker
  • HypotheekMaker
  • >
  • MinFin: Goedkeuring voor vrijstelling KEW bij aflossen box 3-schuld

MinFin: Goedkeuring voor vrijstelling KEW bij aflossen box 3-schuld

Bron: Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)
De staatssecretaris van Financiën wijzigt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, het beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3. De wijziging betreft een goedkeuring voor de KEW.

De staatssecretaris keurt onder de volgende voorwaarde goed dat de uitkeringsvrijstelling van toepassing is als met de KEW-uitkering een voormalige eigenwoningschuld wordt afgelost die door het verstrijken van de maximale periode van renteaftrek naar box 3 is verhuisd. Voor deze goedkeuring geldt de voorwaarde dat de KEW aan de overige voorwaarden van de uitkerings-vrijstelling voldoet. Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 december 2020 en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

DISCLAIMER
Dit artikel is geschreven door Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) naar inzicht van 11 januari 2021. SEH heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. SEH is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.