HypotheekMaker
  • HypotheekMaker
  • >
  • Hypotheken - Meer mogelijk voor Starters met een flexibel inkomen

Hypotheken - Meer mogelijk voor Starters met een flexibel inkomen

Starters op de woningmarkt met een flexibel inkomen krijgen meer mogelijkheden om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten. De uitvoerder (Waarborgfonds Eigen Woningen) van de NHG start daartoe dit najaar een experiment met een aantal kredietverstrekkers.

In een brief (download de brief onderaan dit nieuwsbericht) aan de Tweede Kamer schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitkomsten van het reguliere beraad binnen het Platform Hypotheken. Actief zijn in dit platform: Rijk; kredietverstrekkers; toezichthouder AFM; consumentenorganisaties en brancheorganisaties. Doel: maatwerk bij hypotheekverstrekking te bevorderen en knelpunten op de hypotheekmarkt aan te pakken. Uitgangspunt is en blijft een verantwoorde hypotheekverstrekking.

Verbeterpunten voor een hypotheek op maat

  1. Flexinkomen - NHG start dit najaar een experiment waarbij ook de Arbeidsmarktscan (geeft inzicht op de carrièreperspectieven en de verwachte bestendigheid van het inkomen) wordt geaccepteerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er voor alle mensen met een flexibel inkomen een nieuwe maatstaf komt waarvan ook ZZP’ers en freelancers profiteren.
  2. Senioren - Senioren kunnen makkelijker verhuizen naar een goedkopere koopwoning. Eerder was dit nog een knelpunt, omdat de inkomensnormen voor een nieuwe hypotheek vaak niet voldeden. Na verduidelijkingen door toezichthouder AFM en de aanpassing van de NHG-voorwaarden toetsen hypotheekverstrekkers nu in de meeste gevallen op de daadwerkelijke lasten en komt de gewenste hypotheek in veel gevallen wel binnen bereik.
  3. Huurverklaring - Het Nibud doet onderzoek naar de besparingen van huishoudens met hoge huurlasten ten opzichte van het inkomen. Dit kan inzicht geven in de mogelijkheden voor maatwerk op basis van de huidige huurlasten. Kredietverstrekkers passen dit nu beperkt toe. Recent is BLG gestart met een pilot waarbij een huurverklaring kan worden gebruikt in de onderbouwing voor verantwoorde hypotheekverstrekking.
  4. Wegnemen knelpunten en verzilveren van kansen - Zo is er veel belangstelling voor de hypotheekmogelijkheden bij investeringen voor verduurzaming. De minister roept hypotheekadviseurs en kredietverstrekkers op om klanten actief te wijzen op de mogelijkheden om extra te lenen voor toekomstige verduurzaming en op de rentekorting bij ‘groene’ leningen.
  5. Aflossingsvrije hypotheek - Hernieuwde aandacht is er voor aflossingsvrije hypotheken. Het merendeel van deze hypotheken loopt in de periode tussen 2035 – 2038 af. De Nederlandse Vereniging van Banken start samen met het Verbond van Verzekeraars dit najaar met een nieuwe campagne ‘Word ook aflossingsblij’ om consumenten te wijzen op mogelijke risico’s en te nemen maatregelen.

Bron: Rijksoverheid.nl