HypotheekMaker

Duurzaam Wonen

Wel of niet de woning verduurzamen?
• Waarom verduurzaming van mijn woning? Wat zijn de voordelen?
• Wat zijn de kosten van verduurzaming?
• Hoeveel kan ik besparen door mijn woning te verduurzamen?
• Welke energiebesparende maatregelen te nemen?
• Van welke subsidies kan ik gebruik maken?
 

Vragen die bij veel woningeigenaren leven en daarnaast twijfelen of verduurzamen wel zin heeft.

Antwoord op jouw vragen

Mijn bijdrage als Erkend Adviseur Duurzaam Wonen (EADW): verduurzaming zie ik als een nieuwe toevoeging aan het vak van financieel adviseur en vraagt om een investering in kennis en vaardigheden. Als Erkend Adviseur Duurzaam Wonen weet ik waarom verduurzaming van de eigen woning noodzakelijk is, welke technische mogelijkheden er zijn om de woning te verduurzamen en welke financiële voordelen dit biedt voor mijn klanten. Aldus ben ik nog beter in staat om op professionele wijze mijn klanten te adviseren. In onderstaande PDF vind je een antwoord op bovenstaande vragen.