HypotheekMaker

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Instantie/NHG.gifDe Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie die je kunt krijgen als je een hypotheek afsluit voor de aankoop of verbouwing van een woning. Met NHG loop je als eigenaar van een woning minder risico en daarnaast kun je profiteren van een aantrekkelijke rentekorting, deze kan oplopen tot wel 0,6%! Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel voor jou!

De (drie V's) voordelen van NHG

VERANTWOORD - Een hypotheek met NHG is altijd verantwoord

Jij kunt alleen een hypotheek met NHG krijgen indien jij aan de vastgestelde inkomensnormen van het NIBUD (Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting) voldoet. Volgens de inkomensnormen van het NIBUD mag een bepaald gedeelte van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Een geldlening is alleen verantwoord als jij naast jouw maandelijkse woonlasten voldoende geld overhoudt voor andere uitgaven, zoals de dagelijkse boodschappen en verzekeringen. Zo ben jij bij een hypotheek met NHG ervan verzekert dat jij, op basis van jouw inkomen, nooit teveel leent, wel zo verantwoord!

VEILIG - Een hypotheek met NHG is altijd veilig

Extra bescherming bij gedwongen verkoop: stel jij krijgt door overmacht te maken met ontslag, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van jouw partner. Het kan iedereen overkomen en zal in veel gevallen gepaard gaan met een drastische inkomensdaling. Als deze inkomensdaling van langere duur is, kun jij problemen krijgen met het kunnen betalen van jouw rekeningen. Zo mogelijk ook met de betaling van de maandelijkse hypotheeklasten, wat in het ergste geval tot gedwongen verkoop van de woning zou kunnen leiden. In dit soort situaties neemt de Erkend StartersCoach contact voor jouw op met NHG, zodat we samen naar een mogelijke oplossing kunnen zoeken.

Wordt jouw woning uiteindelijk toch verkocht en levert de verkoop niet voldoende op om jouw hypotheek af te lossen, is een restschuld het nare gevolg. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) neemt een eventuele schuld die is ontstaan bij een gedwongen verkoop van jou (deels) over en kan jou die schuld kwijtschelden. Het WEW doet dit als jij buiten jouw schuld om in een probleemsituatie bent gekomen. Voorwaarde is wel dat jij er alles aan hebt gedaan een restantschuld te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor kun jij weer met een schone lei beginnen: wel zo'n veilig idee!

VOORDELIG - Een hypotheek met NHG is altijd voordelig

De geldverstrekker loopt met NHG minder risico over de aan jou te verstrekken hypotheek. In ruil voor deze zekerheid kan de geldverstrekker jou een lagere hypotheekrente aanbieden, die kan oplopen tot wel 0,6%. Elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel voor jou, wel zo voordelig!

Extra voordeel:
door de korting op de hypotheekrente kom jij in aanmerking voor een hogere hypotheek. 

 

NHG de basis voor het verkrijgen van een Starterslening

Om voor de Starterslening in aanmerking te komen, moet jouw hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden afgesloten.

NHG Kostengrenzen 2019

  • 2021: € 325.000 - (2020: € 310.000) voor een woning zonder energiebesparende voorzieningen.
  • € 344.500 (2021) - (2020: € 328.600) voor een woning met energiebesparende voorzieningen.
  • voor woonwagens bedraagt 2021: € 145.000 (2020: € 136.570).
  • voor woonwagensstandplaatsen bedraagt 2021: € 52.000 - (2020: € 50.000).
Veel gestelde vragen over NHG
Hoeveel kan ik lenen met NHG?

Wil jij weten of jij voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in aanmerking kunt komen en hoeveel jij daadwerkelijk met NHG kunt lenen? Neem dan contact op met de Erkend StartersCoach, dé specialist voor Starters op de woningmarkt.

Zelf berekenen hoeveel jij kunt lenen. Let op: in de rekenmodule is een sterk vereenvoudigde financiële toets voor de Nationale Hypotheek Garantie opgenomen. Het verschaft een indicatie omtrent de financiële haalbaarheid. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Kan een hypotheek voor een verbouwing ook met NHG?

Ook een hypotheek voor een verbouwing of kwaliteitsverbetering kun jij met NHG financieren. Hierbij geldt dat het totaalbedrag van de bestaande lening plus de nieuwe lening (inclusief overige kosten waaronder notariskosten, afsluitprovisie en de kosten ten behoeve van verbouwing of kwaliteitsverbetering) nooit hoger mag zijn dan 2021: € 325.000 (2020: € 310.000).

Verdere algemene voorwaarden:

  • Do kosten voor de verbouwing of kwaliteitsverbetering moeten worden onderbouwd door een taxatierapport, daarnaast een bouwkundig rapport of een door jou zelf opgestelde specificatie.
  • De gelden benodigd voor de verbouwing of kwaliteitsverbetering worden volledig in depot gehouden door de geldverstrekker. Op basis van facturen kun jij via declaraties de gelden door de geldverstrekker laten uitbetalen.
Wanneer kom ik in aanmerking voor NHG?

Indien jij een hypotheek afsluit voor de aankoop van een Starterswoning, kun jij in aanmerking komen voor NHG. Jij moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De maximale financiering van de woning mag niet meer dan 2021: € 325.000 - (2020: € 310.000) bedragen inclusief 6% bijkomende kosten.

Wil jij weten wat jij precies kunt lenen voor de aankoop van een woning of wil jij meer informatie over de voorwaarden van NHG? Neem dan contact op met de Erkend StartersCoach - dé specialist voor Starters op de woningmarkt in jouw regio!

Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

NHG is dé garantie op hypotheken voor koopwoningen tot een maximaal bedrag van 2021: € 325.000 - (2020: € 310.000). Met NHG leen jij altijd voordelig, verantwoord en veilig. Met NHG profiteer jij van een fikse hypotheekrentekorting op jouw hypotheek. Jouw voordeel kan oplopen tot wel 0,6% en dat scheelt jou al snel honderden euro’s per jaar!

De Erkend StartersCoach onderzoekt altijd of jij in aanmerking komt voor NHG. Want, stel dat jij arbeidsongeschikt of werkloos wordt, jouw relatie wordt beëindigd of jouw partner komt te overlijden, dan kan het zijn dat jij de hypotheek niet meer kunt betalen.

Wanneer jij de woning verkoopt en de opbrengst is niet voldoende om jouw hypotheekschuld af te lossen, dan betaalt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) het verschil - de restschuld - aan de geldverstrekker. Zo wordt voorkomen dat jij met een schuld achterblijft.

Voorwaarde voor kwijtschelding van de restschuld is dat jij meewerkt om de schuld zo laag mogelijk te houden. Dit betekent dat wanneer jij jouw hypotheeklasten niet meer kunt betalen, jij direct contact op moet nemen met de Erkend StartersCoach uit jouw regio.

Wat kost NHG?

Voor het afsluiten van hypotheek met NHG betaal jij voor NHG een eenmalige premie, borgtochtprovisie. Deze borgtochtprovisie bedraagt 2021: 0,7% - (2020: 0,7%) van het totale hypotheekbedrag. Dit bedrag mag jij meefinancieren in de hypotheek. Alle kosten die jij moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar.

Indien er sprake is van een eenmalige (premie)storting ten behoeve van een meeverbon­den levensverzekering of beleggingsovereenkomst die tegelijk met het afsluiten van de lening plaatsvindt, wordt de borgtochtprovisie berekend over de lening, verminderd met het bedrag van de eenmalige (premie)storting.

De rente die jij betaalt over jouw hypotheek is fiscaal aftrekbaar. Hierdoor verdien jij de kosten van de NHG meestal binnen 1 jaar terug.

Wat zijn de voorwaarden van NHG?

Indien jij bij de aankoop van een Starterswoning in aanmerking wenst te komen voor een hypotheek met NHG, dan dien jij rekening te houden met de voorwaarden genoemd op de website van de NHG.

Wil jij weten of jij voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in aanmerking kunt komen? Neem dan contact met ons op.

Bespaar ook duizenden euro's op de aankoop van jouw eerste woning