HypotheekMaker

Wettelijke zorgplicht

Bij het vaststellen van de voor jou best passende hypotheek wordt door ons maximaal rekening gehouden met jouw huidige omstandigheden, maar ook zoals jij en wij deze verwachten in de toekomst. Onze dienstverlening houdt daarom ook niet op na het afsluiten van jouw hypotheek.

Regel en wetgeving

Regel en wetgeving

In de regel en wetgeving met betrekking tot beloning vanuit aanbiedende maatschappijen is veel veranderd. Vanaf 1 januari 2013 mogen wij als intermediair op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen en dergelijke geen beloning meer ontvangen.

Ook banken en verzekeraars die rechtstreeks (dus zonder adviseur) werken zijn onder deze nieuwe wetgeving verplicht om advies en distributiekosten in rekening te brengen. Voorgaande betekend dat wij onze dienstverlening rechtstreeks bij jou in rekening dienen te brengen.

Vanuit de wetgeving zijn wij als intermediair verplicht om aan zorgplicht te voldoen, zorgplicht houdt in dat er verantwoordelijkheid ligt met betrekking tot bijvoorbeeld informatieplicht. Vanuit de wetgeving zijn wij tevens verplicht om jou pro-actief te benaderen bij relevante wijzigingen op het gebied van voorwaarden en prijswijzigingen.

Deze informatieplicht en pro-actieve benadering vergt voorzieningen, investeringen en kost ons tijd, de wetgever voorziet daar qua beloning niet in. Wij hebben dan ook geen andere keuze dan hiervoor kosten bij jou in rekening te brengen. Spelregels hierover zijn vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden (AVHM) en persoonlijke afspraken worden voor jou op maat vastgelegd in onze DienstVerleningsOvereenkomst (DVO).

Advies was nooit gratis & Provisieverbod door de AFM

Advies was nooit gratis!

Advies leek altijd gratis, maar niets is minder waar. De kosten voor het advies zaten verwerkt in de provisie die een adviseur ontving of in de kosten die een bank of verzekeraar rekent voor het financiële product. Voor veel consumenten is dit nieuw en onbekend.

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Instantie/AFM.jpg

Provisieverbod
Het provisieverbod is ingesteld om consumenten te beschermen, door de verkoopprikkel op provisiebasis te voorkomen. Consumenten dienen echt onafhankelijk advies te krijgen en geen advies wat een aanbieder of de adviseur het meeste oplevert. Daar staat tegenover dat een consument nu dus kosten moet gaan betalen voor het advies, afsluiten van een financieel product en onderhoud.
Nazorg - Periodiek Financieel Onderhoud

Nazorg - Periodiek Financieel Onderhoud

Gedurende de looptijd van jouw hypotheek bieden wij jou, noodzakelijk of wenselijk, nazorg. Zo kunnen wij ervoor zorgdragen dat jij ook bij wijzigingen van bijvoorbeeld jouw doelstellingen, risicobereidheid of financiële positie, een reële kans blijft houden op het behalen van jouw doelstellingen.

Bij nazorg gaat het om de door ons verrichte of te verrichten werkzaamheden gedurende de looptijd van jouw financiële product(en) en/of het up-to-date houden van het aan jou verstrekte financieel advies. Financiële producten zijn slechts middelen zijn om jouw doelen te verwezenlijken, zoals bijvoorbeeld het aflossen van de hypotheek, gezinsuitbreiding, etc. De door ons aangeboden nazorg gaat dan ook veel verder dan de wettelijke zorgplicht.

Ervaar hoe wij invulling geven aan de wettelijke zorgplicht 'Periodiek onderhoud - De voordelen van ons ServiceAbonnement Hypotheken'.

Kortom: Nazorg, waarmee jij zelf jouw toekomst bepaald