HypotheekMaker

Periodiek onderhoud - Zorgeloos wonen!

Hypotheek ServiceAbonnement =
Besparen op jouw hypotheek & verzekeringen

Reden 1: Continu Financiële zekerheid

Op basis van een periodiek persoonlijk onderhoudsgesprek inventariseren wij steeds opnieuw jouw wensen, doelstellingen, financiële situatie en mogelijkheden. Hierop actualiseren wij jouw persoonlijk KlantProfiel (KP) en de door jou afgesloten financiële producten. Zo ben jij ervan verzekerd dat er voor jou de beste keuzes worden gemaakt en dat jouw financiën nu en in de toekomst up-to-date zijn.


Reden 2: Financieel voordeel

Indien jij geen gebruik wenst te maken van onze aanvullende dienstverlening, behoud jij recht op de dienstverlening waarvoor jij (via provisie) al betaald hebt. Bovendien ontvang jij een korting op ons uurtarief, afhankelijk van de door jou gekozen abonnementsvorm. Onze aanvullende dienstverlening, op basis van een ServiceAbonnement, zal jou financieel voordeel opleveren.


Reden 3: Financieel overzicht & inzicht

Wij verzorgen voor jou het volledige overzicht en inzicht in jouw geldzaken:
1.  In geval van lang leven;
2.  In geval van werkeloosheid;
3.  In geval van arbeidsongeschiktheid;
4.  In geval van overlijden.

Weet welke adviesdienst jij afneemt, download hieronder daarom onze brochure en toelichting en weet vooraf:

  • welke aanvullende dienstverlening jij ontvangt en wat deze dienstverlening jou kost;
  • dat jij niet verplicht bent een ServiceAbonnement af te nemen.
Wat als ik kies voor geen ServiceAbonnement

Indien jij besluit geen ServiceAbonnement af te nemen hoeven wij gedurende de looptijd van het product jou niet (gratis) te adviseren, maar:

  • zijn wij verplicht jou enkel te informeren over belangrijke wijzigingen in dat product of in de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals een nieuw rentevoorstel als de rentevast periode afloopt of als een verzekeraar de dekking beperkt;
  • zijn wij NIET verplicht jou te adviseren over welk rentevoorstel bij jou past of om tijdens de looptijd te bewaken of het product nog past bij jouw huidige situatie, wensen en doelstellingen;
  • zullen wij op jouw verzoek adviesuren tegen het dan geldende uurtarief rechtstreeks in rekening brengen.

Risico van geen ServiceAbonnement

  • Indien jij na het afsluiten van een product niet kiest voor een ServiceAbonnement, dan hoeven wij jou dus niet te adviseren, enkel te informeren over belangrijke wijzigingen in dat product en de gevolgen daarvan voor jouw persoonlijke situatie.
  • Wij zijn niet verplicht om tijdens de looptijd te bewaken of het product nog bij jouw wensen en doelstellingen past. Daardoor loop jij het risico dat bijvoorbeeld de dekking of de verzekerde bedragen niet meer aansluiten bij jouw huidige situatie. Wij kunnen daar dan ook niet op worden aangesproken.
  • Jij doet hiermee nogmaals geen afstand van (wettelijke) diensten waar jij recht op blijft houden.