HypotheekMaker

De risico's bij een hypotheek

De financiering van een woning met een hypotheek brengt ook risico's met zich mee. 

Erkend StartersCoach

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Partners/Logo ESC - grijs (gif).gifVia onze Erkend StartersCoach krijg je een volledig en betrouwbaar beeld in hoeverre jouw financiële wensen en doelstellingen zijn te realiseren en welke risico’s hierbij door jou worden gelopen. Inzicht en overzicht in jouw financiële situatie gedurende meerdere levensfasen.

Ons advies is gericht op:

Jouw inkomens- en vermogensontwikkeling

De Erkend StartersCoach richt zich op jouw gewenste en te verwachten inkomens- en vermogensontwikkeling gedurende de looptijd van de hypothecaire lening en/of gebaseerd op jouw statistische levensverwachting.

Beperken van jouw betalingsrisico's

Onze Erkend StartersCoach richt zich verder op de beperking van financiële risico’s die verbonden zijn aan voor jouw onverwachte gebeurtenissen, zoals:

 • stijging hypotheekrente;
 • overlijden;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • werkeloosheid;
 • einde van de relatie (bijvoorbeeld bij echtscheiding);
 • ondernemingsrisico;
 • daling beurs;
 • inflatie;
 • etc.
Objectief adviseren

Het advies door onze Erkend StartersCoach bestaat uit de hieronder genoemde fases:

 1. Kennismaking (Voorbereidende fase).
 2. Beeldvorming (Informatiefase)
 3. Oplossing (Adviesfase)
 4. Bemiddeling (Bemiddelingsfase)
 5. Nazorg - Periodiek Financieel Onderhoud (Beheerfase)

Wij stellen ons objectief op ten aanzien van de oplossingen, welke benodigd zijn om jouw financiële doelstellingen te realiseren. Mogelijke oplossingen zijn:

 • fiscale structuren;
 • financieren;
 • verzekeren;
 • sparen en beleggen (rendement).

In een adviesrapport wordt duidelijk vastgelegd, wat de effecten zijn van de geadviseerde middelen/producten ten aanzien van het realiseren van jouw financiële doelstellingen.

Jouw best passende oplossing

Het advies door onze Erkend StartersCoach leidt voor jou naar een Hypotheek Advies Rapport (HAR) welke bestaat uit de hieronder genoemde onderdelen.

Hypotheek AdviesRapport (HAR)

 1. Overzicht gehanteerde uitgangspunten;
 2. Samenvatting met aanbevelingen en aandachtspunten;
 3. Analyse van scenario's (betalingsrisico's);
 4. Advies;
 5. Beheer;
 6. Onderhoud.

De beloning voor onze dienstverlening is voor jou 'passend' en transparant. De vergoeding wordt vooraf met jou afgesproken, voordat een begin wordt gemaakt met de werkzaamheden door onze Erkend StartersCoach. In overleg met onze Erkend StartersCoach kun jij een keuze maken uit een vergoeding op basis van:

 • provisie;
 • uurtarief;
 • vaste declaratie;
 • al dan niet in combinatie met een serviceabonnement.
Jouw voordeel

De levensfasen

Elke levensfase kent zijn eigen centraal thema, waarbij elke levensfase vraagt om een andere financiële behoefte. Daarom plannen wij jouw financiële positie nu en in elke volgende levensfase. Wij bespreken samen met jou de verschillende levensfases, waarbij jouw financiële wensen en doelstellingen continu centraal staan.

Onze toegevoegde waarde

Door onze werkwijze en de deskundigheid van onze Erkend StartersCoach, onderscheiden wij ons van reguliere adviseurs en bemiddelaars in de financiële dienstverlening.

Jouw voordeel

Steeds weer in elke levensfase, verkrijg jij tijdig inzicht in de invloeden van een wijziging op jouw huidige en toekomstige financiële situatie. Daarmee ben jij steeds weer zo goed als mogelijk voorbereid op risico’s die jij loopt gedurende elke levensfase!

Maak een afspraak en bespaar ook duizenden euro's