HypotheekMaker

Hypotheken en belastingen

Let op: Sinds 1 januari 2013 gelden nieuwe hypotheekregels, als je voor de eerst keer een eigen woning koopt. Voor de aflossing van de hypothecaire lening kun je kiezen uit een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Maak je een andere keuze dan heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek!

Erkend StartersCoach

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Partners/Logo ESC - grijs (gif).gifIndien je een nieuwe hypotheek in maximaal 30 jaar helemaal aflost (elke maand een deel terugbetalen aan de bank) ontvang je nog hypotheekrenteaftrek. Onze Erkend StartersCoach stelt voor jou vast hoeveel belastingvoordeel je krijgt bij het afsluiten van een hypotheek.

Aftrekbare kosten eigen woning

Rente en kosten van geldleningen (bijvoorbeeld een hypotheek) die zijn gemaakt in verband met de verwerving of onderhoud van een eigen woning mogen alleen worden afgetrokken als de woning het eigendom en het hoofdverblijf is van de belastingbetaler (en eventueel diens fiscale partner).

Maak een afspraak en bespaar ook duizenden euro's