HypotheekMaker

De financiering van je eerste woning


Starterslening - deel 1

Starterslening - deel 2

De Starterslening

Kijken is begrijpen
Klik op de afbeelding hiernaast
voor onze uitleg in woord en beeld.

In deze video - deel 1:

  • Méér tijdelijk gratis lenen.
  • Voorwaarden van de gemeente.
  • Hoe werkt de Starterslening?

In deze video - deel 2:

  • Eertse 3 jaar geen lasten.
  • De combinatielening
  • Hertoets bij te weinig draagkracht.