HypotheekMaker

Hulp van ouders

1. Schenking door ouders

Indien ouders geld willen schenken kan dit afhankelijk van de hoogte van het bedrag geld kosten in de vorm van schenkbelasting. Er bestaan echter ook vrijstellingen. Zo mag er jaarlijks een bedrag vrij geschonken worden, maar hier schiet je niet veel mee op als je een woning hiervan wenst te kopen. Blijft over de mogelijkheid voor jouw ouders om jou een bedrag te schenken met gebruikmaking van de éénmalige verhoogde vrijstelling.

Schenken

Schenken

In deze video:

  • Verruiming vrijstelling.
  • Verwerken in de aangifte.
  • Laat je goed voorlichten.
Schenkbelasting

Vrijstellingsbedragen voor de Schenkbelasting

Ontvang jij een schenking, dan moet jij mogelijk hierover Schenkbelasting betalen. Hoeveel belasting jij moet betalen, hangt af van de hoogte van de schenking en van wie de schenking wordt verkregen.

  SITUATIE    VRIJSTELLING  
  1. Kinderen    2021: € 6.604 (2020: € 5.515)
  2. Kinderen van 18 - 40 jaar (éénmalig)    2021: € 26.881 (2020: € 26.457) 
  3. Kinderen van 18 - 40 jaar (éénmalig) bij schenking voor studie    2021: € 55.996 (2020: € 55.114) 
  4. Kinderen van 18 - 40 jaar (éénmalig) bij schenking voor een eigen woning              2021: € 105.302 (2020: € 103.643)     
  5. Anderen (zoals een kleinkind)    2021: € 3.244 (2020: € 2.208) 
Toelichting tarieven Schenkbelasting
1- Per jaar mogen jouw ouders jou (en jouw broers en zussen) belastingvrij schenken. Jij hoeft hiervan geen aangifte te doen, wel als het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling.
3- Wordt het geld geschonken voor de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigenwoning, voor aflossing van jouw eigenwoningschuld of voor afkoop van de erfpacht, kun jij gebruik maken van de éénmalige verhoogde vrijstelling. Indien jouw ouders jou voor 2010 al eens een bedrag van de éénmalig verhoogde vrijstelling hebben geschonken, dan kunnen jouw ouders jou nog éénmalig belastingvrij een bedrag aanvullend schenken, onder de voorwaarden die voor de extra hoge vrijstelling gelden. Van deze hogere schenking moet jij wel aangifte doen. Hierbij dien jij een beroep te doen op de verhoogde vrijstelling. Sinds 2012 hoef jij hiervoor niet meer naar de notaris!
4- Dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoef jij geen aangifte te doen. Wel als het bedrag van de schenking groter is dan de vrijstelling.

2. Meetekenen ouders (borg)

Een hypotheek is in de huidige tijd voor Starters vaak moeilijk te verkrijgen. Bepaalde geldverstrekkers bieden Starters op de woningmarkt daarom aanvullende mogelijkheden.
Een mogelijkheid is om jouw ouders mee te laten tekenen. Zo kan de Starterswoning die onbereikbaar leek toch jouw eerste eigen woning worden.

Consequenties voor de ouders

Als jouw ouders de hypotheekakte meetekenen, zijn zij voor de hele lening aansprakelijk als je de hypotheek niet meer kunt betalen. Ze hoeven dit niet op te geven bij de belastingdienst. Gedurende de borgstelling kunnen ouders mogelijk minder lenen, bijvoorbeeld bij verhogen van de hypotheek of aangaan andere lening.

De belangrijkste spelregels

  • Jouw ouders dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen, welke per geldverstrekker anders kunnen zijn. Op basis van een inkomenstoets wordt vastgesteld of jouw ouders voldoende draagkracht hebben om voor jou borg te kunnen staan;
  • Jij moet kunnen aantonen dat jij binnen 5 jaar de hypotheeklasten zelfstandig kan dragen;
  • Meetekenen kan alleen bij een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
  • Bij de meeste geldverstrekkers moet jij minimaal 70% van de hypotheeklasten zelf kunnen dragen;
  • Voor jou valt de woning in box 1 en is de rente fiscaal aftrekbaar, mits wordt voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden

3. Familielening - Familiebank - Familiehypotheek

Overweeg jij een woning te kopen en hebben jouw ouders nog spaargeld dat ze voorlopig niet nodig hebben? Zelfs met de nieuwe regels voor lenen en aflossen valt er nog flink wat voordeel te halen als jouw ouders voor bank willen en kunnen optreden.

Alles over de familielening