Wam-verzekering

Wat­ is een Wam-verzekering?

Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM)
De verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (de Wam) wordt in de volksmond ook wel de autoverzekering genoemd. Deze autoverzekering vergoedt schade die je met je auto veroorzaakt.

Iedere eigenaar van een motorrijtuig in Nederland is wettelijk verplicht de verzekering af te sluiten. Het maakt daarbij niet uit hoeveel kilometer je per jaar rijdt of dat je auto alleen maar stilstaat in de garage. Als je een auto hebt, ben je verplicht deze verzekering af te sluiten.

Verzekeringsdekking
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer en die van de verzekerde(n) voor schade die is ontstaan met of door het verzekerde motorrijtuig (en een aangekoppeld object).