NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Wat is NHG?

NHG biedt een vangnet als mensen te maken krijgen met gedwongen verkoop of restschulden. Met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) ben je zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek, omdat de financiering past binnen de richtlijnen van het Nibud. Met NHG beperk je de financiële risico’s van een hypotheek. Als je een hypotheek met NHG sluit staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant voor de lening.

Voorwaarden voor NHG
De ‘NHG-grens’ stijgt naar € 405.000 (2023) was € 355.000 (2022). Daarbij kijkt men naar marktwaarde van de woning, de hoogte van de hypotheek en de koopsom plus  eventuele verbouwingskosten.

Hogere hypotheek met NHG bij verduurzamen van de Starterswoning
Dan is een maximale hypotheek mogelijk tot 106% (2023) van de marktwaarde:
• Maximaal € 429.300 (2023) was € 376.300 (2022).
> Alles dan 100% moet je dan wel uitgeven aan energiebesparende maatregelen.

Kosten (borgtochtprovisie)
Je betaalt hiervoor wel éénmalig kosten, borgtochtprovisie:
0,6% (2023) van het hypotheekbedrag.
> Deze kosten kun je aftrekken voor de inkomstenbelasting in box 1.

Korting op de hypotheekrente
Omdat NGH ook de geldverstrekker een extra zekerheid biedt, krijg je als koper een korting op de hypotheekrente. De rentekorting zal de eenmalige kosten veelal weer compenseren. Vaak al binnen een jaar.

Extra zekerheid
Het voordeel van een hypotheek met NHG is dat je bij betalingsproblemen door scheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden een beroep kan doen op NHG. Als de woning in zo’n situatie gedwongen moet worden verkocht, kan de restschuld - onder voorwaarden - worden betaald door NHG.

Onder bepaalde omstandigheden kun je een oude hypotheek-zonder-NHG oversluiten naar een nieuwe hypotheek-met-NHG.