HypotheekMaker

WIA instroom periode 2008 - 2016

Aantal arbeidsongeschikten 2008 - 2016

Percentage arbeidsongeschiktheid 2015

Benutting RestVerdienCapaciteit 2015

Instroom WIA naar leeftijd 2015

Kans op benutting RVC bij werkgever

Bron: Callas

Arbeidsongeschiktheid

Blijven wonen, ook als het tegenzit

Heb je een eigen woning in bezit, of overweeg je een woning te kopen? Dan is het belangrijk je te laten adviseren in de mogelijke gevolgen van ziekte, een ongeval of het kwijtraken van je baan. In de hiervoor genoemde situaties dalen jouw inkomsten aanzienlijk. De vraag is of de woonlasten dan nog betaald kunnen worden. En als dat wel het geval is, of er dan nog genoeg resteert om prettig en onbezorgt te kunnen leven.

Statistieken bevestigen dat het risico arbeidsongeschiktheid en werkloosheid tot 5 maal groter is dan het risico van overlijden. Een gedwongen verkoop van een woning wordt in 40% van de gevallen veroorzaakt door de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Veel van deze gedwongen verkopen hadden voorkomen kunnen worden als de consument zich van de risico’s bewust was geweest. Weinig consumenten besluiten het financiële risico als gevolg van arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid te verzekeren? Niet logisch en financieel zeer risicovol.

Goed hypotheekadvies is geen eenrichtingverkeer, het is dynamisch. Wij wisselen informatie met je uit, wegen risico’s voor je af, sluiten zijpaden af en komen samen tot het einddoel: bescherming van het financiële fundament onder de koopwoning.

Statistieken
Eind 2015 ruim 800.000 arbeidsongeschikten in Nederland

Arbeidsongeschiktheid, met name gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, heeft vaak een forse inkomensdaling tot gevolg. Jaarlijks komen zo’n 40.000 werknemers in de WIA.

Het risico op arbeidsongeschiktheid is hiermee veel groter dan het risico op overlijden. Maar weinig mensen realiseren zich dat. De meeste mensen die in de WIA terechtkomen wordt ‘gedeeltelijk arbeidsongeschikt’ verklaard. Van hen wordt verwacht dat ze voor een deel aangepast blijven werken. Het vinden van passend werk blijkt in de praktijk voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten zeer lastig. De inkomensgevolgen zijn dan ook veelal desastreus. Zij kunnen terugvallen tot 28% van het minimumloon, ongeveer € 6.000 bruto per jaar!

De meeste werkgeversregelingen (WGA hiaatverzekeringen) dekken dit probleem niet volledig. Zij vullen het inkomen slechts in beperkte mate aan waardoor er nog steeds een enorm inkomenstekort aanwezig blijft.

Bron: Callas

Risico's

Regels

In deze video:

  • Wat zijn de risico's bij een hypotheek?
  • Hoe kan ik de risico's beperken?
  • Waarover moet ik goed nadenken?
Alles over betalingsrisico's

100% Dekking

Volledige zekerheid

In deze video:

  • TOP biedt 70% inkomensgarantie
  • + WLV vult aan tot maximaal 100%
  • = Volledige zekerheid bij arbeidsongeschiktheid
Adviesgesprek aanvragen