HypotheekMaker

All Inclusive Aankoopbegeleiding

Bespaar ook duizenden euro's

Laat je begeleiden bij de aankoop van jouw woning door onze Erkend StartersCoach en bespaar al snel duizenden euro's op de aankoop van jouw eerste woning.


Stappenplan

Stap 1 - Huren of kopen

Wil je voor het eerst op jezelf gaan wonen, ga je huren of kopen? Je moet heel wat overwegen, regelen en beslissen. Niet alleen financiële overwegingen spelen hierbij een rol. Ook andere factoren wegen vaak mee in de te nemen beslissing.

Stappenplan huren of kopen

Beslissingsfactoren

 • Kan je de maandlasten nog wel betalen als de hypotheekrente niet meer aftrekbaar zou zijn?
 • Hoe ontwikkelen de huurprijzen zich?
 • Kun je op basis van jou inkomen een (eerste) woning kopen?
 • Moet je bijvoorbeeld regelmatig verhuizen voor jouw werk?
 • Blijf je beiden fulltime werken (indien je een partner hebt)?
 • Wil je graag eerder stoppen met werken?
 • Ga je minder werken als er kinderen zouden komen?

tl_files/blokafbeeldingen/Blok/15275095.jpg

1e hulp van onze Erkend StartersCoach

Volg ons stappenplan en je krijgt antwoord op al jouw vragen en zo kun je verantwoord een eigen beslissingen nemen. Blijven er desondanks vragen onbeantwoord of heb je behoefte aan aanvullend advies, neem dan contact met ons op.

Voordelen van kopen
 • Een eigenwoning is in het algemeen een goede waardevaste belegging. Gemiddeld genomen stijgt de waarde van onroerend goed.
 • Mogelijkheid de aankoop mede (tijdelijk kosteloos) te financieren met een Starterslening.
 • Door voor een langere rentevastperiode te kiezen, blijven de te betalen maandlasten gedurende deze rentevastperiode gelijk.
 • De hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar.
 • Volg je de de huidige wetgeving zorgt deze ervoor dat de hypotheekschuld na 30 jaar volledig zal zijn afgelost. Dus geen hypotheeklasten meer!
 • Je hebt meer vrijheid zelf te kiezen in welke Starterswoning je wilt gaan wonen.
 • Alle voordelen van de verbeteringen aan de woning zijn in het voordeel van jezelf.
Nadelen van kopen
 • Een eigenwoningbezitter heeft een aantal extra lasten en risico’s die voor een huurder niet gelden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: opstalverzekering, onroerendgoedbelasting en natuurlijk de kosten voor het periodieke onderhoud van de eigen woning.
 • Indien er binnen zeer korte termijn (bijvoorbeeld binnen 5 jaar) een verhuizing volgt, is de vraag of de hypotheek volledig kan worden afgelost uit de opbrengsten van de verkoop van de woning? Verhuizingmogelijkheden kunnen hierdoor zelfs extreem worden beperkt.
 • De hoogte van de hypotheekrente na afloop van de rentevastperiode is een onzekere factor en kan dus naast de mogelijkheid op lagere maandlasten ook voor hogere maandlasten zorgen.
 • De politiek wil (in de toekomst) mogelijk de hypotheekrenteaftrek beperken/afschaffen.
Voordelen van huren
 • Bij huren geldt doorgaans een korte opzegtermijn, waardoor je zonder veel financiële risico’s snel kunt verhuizen.
 • Je hoeft het onderhoud en reparaties voor de gehuurde woning niet zelf te betalen.
 • Sijging van de huurprijs is aan een maximum gebonden.
 • Mogelijkheid om huursubsidie aan te vragen bij de belastingdienst.
Nadelen van huren
 • De verhuurde woning blijft eigendom van de verhuurder en laatstgenoemde geniet het voordeel van de waardestijging van het onroerend goed.
 • Lange wachttijden om in aanmerking voor een huurwoning te komen.
 • Alle voordelen uit verbeteringen aan de huurwoning zijn in het voordeel van de verhuurder, dus investeren in de huurwoning komt ten goede voor de verhuurder.
 • Door indexatie kunnen de te betalen maandelijkse huurlasten jaarlijks (fors) stijgen.
 • Bij een huurwoning zullen de woonlasten levenslang opgebracht moeten worden.
 • Vaak krijg je een huurwoning toegewezen, hierdoor is de eigen voorkeur voor een bepaalde locatie van een woning beperkter.
 • Het kan zo zijn dat bij verhuizing de huurwoning in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht.
 • Politiek ingrijpen op huurregels om scheefwonen tegen te gaan.

Conclusie

Iedereen heeft zijn eigen argumenten en voorkeur welke leiden tot een keuze hierin. Indien jouw keuze in het voordeel uitvalt voor het kopen van een woning, is het raadzaam dat je jezelf eerst uitgebreid laat informeren over jouw financiële mogelijkheden. Deze mogelijkheden verschillen namelijk per persoon, per geldverstrekker en zelfs per regio (wordt bijvoorbeeld een Starterslening wel of niet door de gemeente aangeboden en tegen welke voorwaarden).

Stap 2 - Oriëntatie

Indien je kiest voor het kopen van een (eerste) woning, waar moet je dan nog allemaal op letten? Hoeveel kun je verantwoord lenen, maar vooral ook hoeveel wil je maximaal verantwoord lenen? Welke hypotheekvorm moet je kiezen? Welke rentevariant is voor jou de beste? Enkele voorbeelden van veel voorkomende vragen van een Starter op de woningmarkt.

Oriëntatiegesprek

Wij maken nader kennis met elkaar en leggen onze toegevoegde waarde en werkwijze aan jou uit. Wij staan stil bij de vraag, waarvoor je onze dienstverlening wenst te gebruiken en bespreken de hoogte van de beloning voor onze dienstverlening. De kosten voor het eerste oriënterende gesprek nemen wij voor onze rekening en is voor jou dus altijd gratis en informatief.

Door onze specialisatie en via onze professionele hulp, komen méér woningen voor een eventuele aankoop voor jou in aanmerking! Ervaar dat méér mogelijk is dan je denkt. Wij maken de aankoop van een woning voor een Starter op de woningmarkt daadwerkelijk waar!

Stap 3 - Inventarisatie

Jouw keuze is gemaakt voor onze Full Service Aankoopbegeleiding. Wij nemen het plan van aanpak samen met jou door en leggen de gemaakte onderlinge afspraken duidelijk voor jou vast in een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO).

Inventarisatiegesprek

Klantprofiel

Samen bespreken wij jouw persoonlijke:

 • wensen en doelstellingen;
 • financiële positie;
 • kennis en ervaring;
 • risicobereidheid.

De uitkomsten vormen jouw klantprofiel, welke voor jou wordt vastgelegd in ons Hypotheek AnalyseRapport (HAR).

Hypotheekoriëntatie

Voordat je op zoek gaat naar je 1ste eigen koopwoning, zul je allereerst moeten weten hoeveel je maximaal verantwoord kunt lenen. Een geldverstrekker met de laagste rente is niet standaard de voor jou best passende oplossing. Je dient jezelf goed te realiseren, dat een lening (hypotheek) niet alleen draait om de huidige netto maandlasten. Denk daarnaast ook aan de voorwaarden die een geldverstrekker hanteert en de risico’s die je loopt gedurende de looptijd van jouw hypotheek zoals:

 • overlijden;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • werkloosheid;
 • einde van de relatie;
 • eventuele wensen voor gezinsuitbreiding;
 • wijzigingen hoogte hypotheekrente;
 • stoppen met werken.
Woningoriëntatie

Nadat je een gesprek hebt gehad met onze Erkend StartersCoach weet je exact hoeveel je verantwoord kunt lenen. Samen met onze NVM-aankoopmakelaar bespreek je uitvoerig jouw persoonlijke woonwensen.

Als Starter op de woningmarkt kijk je natuurlijk naar hoe jouw situatie nu is, een momentopname. Wij houden echter ook rekening, bij alle keuzes die je maakt, met de mogelijke toekomst. Wij besteden daarom aandacht aan:

 • de verkoopbaarheid van de woning in de toekomst;
 • eventuele uitbreidingsmogelijkheden;
 • de hypotheek, dat deze ook kan meegroeien naar een eventuele nieuwe situatie.

Vervolgens kun je gericht een woning gaan zoeken of indien je zelf al enkele woningen op het oog hebt, kan onze NVM-aankoopmakelaar door zijn ruime marktkennis jou op maat adviseren. Zo weet je vooraf, dat je een juiste en doordachte keuze maakt!

Hypotheek AnalyseRapport (HAR)

Wij stellen een Hypotheek AnalyseRapport (HAR) voor jou samen, waarin voor jou de hieronder vermelde onderdelen aan de orde komen:

 • Haalbaarheid van een hypotheek - maximale leencapaciteit;
 • WoningSubsidieCheck;
 • Betaalbaarheid van een hypotheek - Professioneel Persoonlijk Budgetadvies;
 • Betalingsrisico's welke gepaard gaan met het aangaan van een hypotheek;
 • Nazorg - Periodiek Financieel Onderhoud.

Stap 4 - Woningen bezichtigen

Indien je zelf nog geen woning(en) op het oog hebt, stellen wij de eerste woningen aan jou voor om te bezichtigen, onze NVM-aankoopmakelaar kan jou door zijn ruime marktkennis op maat adviseren. Na de eerste bezichtiging zullen wij de tweede bezichtiging met jou meegaan en jou wijzen op de mogelijke voor- en nadelen van de woning zowel bouwkundig, juridisch als omtrent de omgeving en mogelijke ontwikkelingen in de betreffende gemeente in de toekomst.

Bezichtiging

tl_files/paginafotos/Aankoopbegeleiding1.jpgTijdens de bezichtiging zijn wij niet alleen jouw gesprekspartner, maar zorgen wij er ook voor dat de onderste steen voor jou boven komt. Bij twijfels vragen wij bestemmingsplannen op, regelen eventuele gewenste en/of benodigde bouwkundige keuringen. Zodra alles bekend is van de woning kunnen de onderhandelingen beginnen en start de feitelijke aankoop.

Deskundige aankoopbegeleiding

Wij zijn dé specialisten in begeleiding van het volledige traject van onderhandelen vanaf het openingsbod tot het definieve geaccepteerde bod. Hierdoor kun je de aankoop van jouw droomwoning eigenlijk niet meer mislopen!

Stap 5 - Onderhandelen

Wij hebben inzicht in de prijs en achtergrond van de woning die je op het oog hebt. Zodat wij jou kunnen garanderen dat de woning ook tegen de laagst mogelijke prijs wordt aangekocht!

Laagste aankoopprijs

Onze NVM-aankoopmakelaar gaat samen met jou de onderhandelingsfase in. Onze kennis en ervaring komen jou dan goed van pas bij de prijsonderhandelingen. Voor ons is het dagelijks werk en wij zijn specialisten in onderhandelen. Wij onderhandelen zakelijk voor jou zonder emotie, iets wat de aankoopprijs altijd ten goede komt!

Natuurlijk is theoretische kennis alleen niet voldoende. Wij beschikken over jarenlange ervaring als het gaat om onderhandelen in onroerend goed. Wij spreken de taal van de verkopende makelaar en behoeden jou voor de valkuilen tijdens het aankooptraject. Verder helpen wij jou bij allerlei juridische- als wel bouwtechnische zaken en het opstellen of controleren van de uiteindelijk door jou te ondertekenen koopovereenkomst.

Stap 6 - Aankoop

Vroeger was een mondelinge afspraak bindend. Tegenwoordig werkt dat toch net even iets anders. Een handtekening in een koopakte is van groot belang, dit maakt de koop namelijk definitief.

Koopovereenkomst van de woning

Zeker en vertrouwd gevoel

Vanzelfsprekend wil je begeleid worden door iemand die de koopakte door en door kent en je onder toeziend deskundig oog gerust kunt zijn dat alle gemaakte afspraken juist op papier komen te staan, alvorens je jouw handtekening in de koopovereenkomst plaatst.

Koopovereenkomst

De in de koopovereenkomst vastgelegde afspraken gelden tot aan de akte van levering bij de notaris. Vaak zitten tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de uiteindelijke levering een aantal weken of maanden. Ook gedurende deze periode blijf je met ons contact houden. Voorafgaand aan het bezoek bij de notaris inspecteren wij samen met jou nogmaals de woning en stellen samen vast of alles nog zo is als je destijds bent overeengekomen. Daar heb je ten slotte ook de Erkend StartersCoach voor ingeschakeld.

Full Service Aankoopbegeleiding

In het kader van nazorg staan wij ook na de passering van de akte voor jou klaar met raad en daad, indien achteraf er toch nog zaken blijken te zijn welke niet kloppen. 

Kortom aankoopbegeleiding van A tot Z.

Stap 7 - Financiering

Onze Erkend StartersCoach gaat voor jou op zoek naar de voor jou best passende hypotheek en voor zover mogelijk in combinatie met een voordelige Starterslening.

Financiering van de woning

De Hypotheek

Enkele belangrijke vragen door jou te beantwoorden zijn:

 • Rentevast termijn - Hoe lang wil je de hypotheekrente vastzetten, of juist niet?
 • Aflossen - Op welke wijze wens je de schuld af te lossen?
 • Betalingsrisico's - Welke betalingsrisico's wens je te verzekeren, of juist niet?
 • Nazorg - Wat zijn jouw wensen betreffende Periodiek Financieel Onderhoud?

Onze Erkend StartersCoach kan jou hierbij helpen, door jou op de voor- en nadelen te wijzen bij het beantwoorden van deze vragen. Elke persoonlijke situatie is ten slotte weer anders, door onze kennis en ervaring kunnen wij de hypotheek samenstellen die het beste bij jou past, zowel nu als voor de toekomst!

Starterslening

Wanneer je voldoet aan de door de gemeente gestelde voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor een subsidie in de vorm van tijdelijk gratis Starterslening! Het aanvragen van de Starterslening bestaat uit meerdere stappen. Wij begeleiden je bij de financiering van jouw woning. Deze financiering kan dus bestaan uit een normale hypotheek met NHG bij een geldverstrekker naar keuze en de Starterslening van de SVn.

Stap 8 - Levering

Op deze voor jou belangrijke dag, gaan wij samen naar de aangekochte woning voor een laatste inspectie. Zodat wij ons ervan kunnen verzekeren dat je de woning geleverd krijgt zoals je die eerder gezien en gekocht hebt. Vervolgens begeleiden wij jou bij de notaris bij het ondertekenen van de leveringsakte en hypotheekakte(n). Waarna je de sleutels van jouw nieuwe woning in ontvangst mag nemen en .... je jezelf dan eindelijk eigenaar kan noemen van jouw eerste droomwoning!

Notaris

De notaris is eigenlijk de laatste schakel in het koopproces. De notaris stelt de aktes op die de overdracht definitief maken zoals de akte van levering en de hypotheekakte. Verder zorgt hij voor de financiële afhandeling. Een notaris kan ook eventueel een samenlevingscontract of een testament voor jou opstellen.

Afrekennota

Naast het opstellen van de aktes, zorgt de notaris ervoor dat alle partijen worden betaald. Zoals de vorige huiseigenaar, de overdrachtsbelasting, de adviseur, de notaris zelf en soms de makelaar. Hiervoor ontvang je een zogenaamde afrekennota. Op de afrekennota staat vermeld aan wie je welke bedragen moet betalen.